Болт бср м12х110 гост 28778 90

Болт бср м12х110 гост 28778 90