Болт м12х40 оц гост 7798 70

Болт м12х40 оц гост 7798 70